Aby śledzić na bieżąco swoje postępy nie tylko na kieleckim torze zainstaluj na telefonie aplikację Race Club.

http://raceclubapp.com/en/