Wstępny harmonogram KLK 2018:

2 marca
6 kwietnia
20 kwietnia
18 maja
8 czerwca
7 września
28 września
12 października
9 listopada