Wstępny harmonogram KLK 2019:

15 marca
19 kwietnia
17 maja
14 czerwca
20 września
4 października
8 listopada
22 listopada
6 grudnia
*terminy wstępne, mogą ulec zmianie